Vizyonumuz & Misyonumuz

Şirketimiz vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için izleyeceği stratejilerini belirlerken tüm çalışanlarının uyacağı kurumsal değerlerini de tanımlar. Her kademedeki şirket çalışanı için vazgeçilmez olan bu değerler, onların aynı zamanda özümsedikleri birer iş ve yaşam biçimi kuralıdır.

Dünya ve Türkiye pazarına yüksek standartta ve kalitede meyve sebze sunmak ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere taze ve ekonomik şekilde erişmini sağlamaktır. Ürünlerin yetiştirildiği yerden tüketiciye kadar geçiridiği her aşamayı titizlikle yürütmek temel amacımızdır.
 
Yerli üreticiyi desteklemek, Avrupa standartlarında ürün yetiştirmeye teşvik etmek ve gelişen teknoloji ile ürünlerin üretimi, lojistiği ve ulaşımında sektörde öncü kuruluş olmak Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba göstermek..

Hizmet Politikamız

Özçelikler ailesi olarak kuşkusuz kusursuz müşteri hizmeti vermek en önemli hedefimizdir. Şirketimiz, ekip çalışmasını başarıya ulaşmanın temel ilkesi olarak benimsemekte olup bu ilkeyle müşteri ve müstahsillerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

Müşterilerimiz
Tüm faaliyet ve çabalarımızın odak noktasıdır.
Müşterilerimizin memnuniyetini her zaman beklentilerinin üzerindesağlamayı hedefleriz.. Dürüst, saygılı, nazik, yardımcı, çözümcü ve güler yüzlüyüz..

Ekip çalışması
Etkin ekip çalışmasına ve açık iletişime inanırız.Bunlardan ödün vermeyiz. Katı hiyerarşiye karşıyız. Genel Müdür'den en alt kademedeki personelimize ve ilişkide bulunduğumuz tüm kuruluşlara kadar vizyonumuza ulaşmak için, tek vücut halinde çalışırız. Etkin ekip çalışmasını artan bir işbirliğiyle, karşılıklı güven ve saygı içinde sürdürürüz.

Ürün Politikamız

Şirketimiz bünyesindeki geniş ürün yelpazesi ve bu yelpazedeki ürünlerin dünya sağlık örgütünün belirlediği kriterlere uygun üretimini yapmak ve ihtal ettiğimiz ürünlerde ise bu konuya hassasiyet göstermektir.Ürünlerimizi kendimiz tüketecek gibi özen göstermek, Sağlıklı ve kaliteli girdilerle, hijyenik koşullarda, ulusal-uluslararası mevzuat şartlarında uygun sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek ve pazarlamak.